Informatieanalyse

Informatieanalyse is een vak. Volgens ons is ervaring in het opstellen van documentatie minstens zo belangrijk als een goede kennis van de theorie. Syrah informatieanalyse & consultancy kan vertrouwen op een solide theoretische basis aangevuld met uitgebreide ervaring in het opstellen van UseCases en functioneel ontwerp.

Wij hanteren een functionele benadering. Dit resulteert in relevante, functionele documentatie die niet snel veroudert. "Less is more."

Methoden

De agile werkwijze wordt op steeds meer plaatsen toegepast en heeft ook onze voorkeur. Hierbij hebben we uitgebreide ervaring met zowel Scrum als RUP en de bijbehorende UML CASE tools. (bijv. Enterprise Architect)

Onze voorbeelden

Veel boeken hebben een pragmatische insteek en beschrijven de werkwijzen van experts in de informatieanalyse. Syrah informatieanalyse & consultancy volgt de benadering van Martin Fowler en Alistair Cockburn.

Martin Fowler is expert op het gebied van patronen die telkens terugkomen in de analyse en het ontwerp van software. (o.a. "Analysis Patterns" en "Patterns of Enterprise Application Architecture")

Alistair Cockburn is vooral bekend om zijn bijdrage aan de agile beweging en hij is groot voorstander van UseCases (oorspronkelijk geïntroduceerd door Ivar Jacobson)

Voor meer informatie:
Syrah
Informatieanalyse & Consultancy

drs. J.J. Franken
info@ia-consult.nl